FindIT, Industriella IT-lösningar hos Sandbacka Park, Gävleborg

FindIT


FindIT, Forum for Industrial IT Solutions, skapar förutsättningar att fördjupa området industriell IT genom ökad kompetensutveckling för de små och medelstora företagen i regionen. Detta i en situation där de industriella underleverantörsjobben långsiktigt riskerar att försvinna till andra regioner i andra länder.

Med basen i Gävleborg och Dalarna har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder.

FindIT erbjuder bl a seminarier, utbildningar och kartläggningar av företag.

Om projektet

Projektet ska bidra till att:
  • stärka de små- och medelstora företagens konkurrenskraft och lönsamhet med hjälp av kompetens inom industriell IT
  • stimulera samarbete mellan olika företag och branscher när det gäller industriell IT
  • generera nya metoder, produkter och företag inom området
  • tillföra ytterligare kompetenta företag och utvecklingsaktörer till regionen
  • stimulera företag till arbete på nya marknader
 

Kontaktpersoner

Sara Edin
Processledare
026 - 24 02 91
070 - 952 85 85
sara.edin@findit-solutions.se​

Jenny korhonen
Kommunikations- och eventansvarig
026 - 24 17 61
070 - 642 41 11
jenny.korhonen@findit-solutions.se
Bifogade filer


Relaterade hemsidor
FindIT

Projektet FindIT finansieras av: