Sandbacka Park Utveckling är den drivande motorn bakom utvecklingsarbetet med Sandbacka Science Park. 
Malin Rogström, utvecklingschef
Irene Bogren, företagsutveckling, konceptutveckling, ansvarig Creative Office.
Pia Öström, kommunikationsansvarig, teknikfrågor, aktiviteter, seminarier.
Robert Sandberg, projektcontroller.
Ingela Åsbrink, projektadministration.

Sandbacka Science Park är en plattform och mötesplats för teknik- och kunskapsintesiva företag i Sandviken-regionen. Sandbacka Park Utveckling erbjuder modeller och verktyg för att underlätta för företagens verksamhet och expansion.

Verksamheten tillhör Sandvikens kommun.
 Namn: Sandbacka Park Utveckling
 Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
 Tel: 026-24 82 08
 E-post: info@sandbackapark.com