CoderDojo i Sandviken, Sandbacka Park

"CoderDojo" Pilotprojekt

En vidareutveckling av Sandbacka Parks satsning på IT/teknik-verkstad för barn och unga.

CoderDojo är en programmeringsverkstad för alla mellan 7 och 17 år. Det började på Irland 2011, men konceptet har nu spridit sig över hela världen. Sedan mars 2015 finns en CoderDojo i Sandviken med träffar en gång per vecka på Sandbacka Park. Intresset har sedan starten varit stort, och stort är också behovet av fler som väljer att utbilda sig inom IT och teknik. Det här gör CoderDojon till en viktig del av Sandbacka Parks utvecklingsarbete.

Med stöd av Göranssonska stiftelserna och Sandvikens kommun driver Sandbacka Park under ett år en förstudie med syftet att undersöka hur den här verksamheten kan utvecklas. Projektet startades i april 2016 och har som mål att:
  • fler barn och ungdomar på ett lättsamt och roligt sätt kommer i kontakt med teknik/programmering/IT
  • fler barn och ungdomar får kunskap som stärker dem i rollen att inte bara konsumera teknik, utan även själva skapa och ställa krav på teknik, spel, appar m.m.
  • skapa samverkansformer mellan skola och näringsliv som uppmuntrar samverkan och erfarenhetsutbyte när det gäller barn och ungdomar och teknik/IT-intresse.

Nyheter inom projektet publiceras löpande på Sandbacka Parks hemsida. Hör gärna av dig med önskemål, funderingar eller andra tankar kring hur verksamheten kan utvecklas.
 

Kontakt

Sofia Lindström
Projektledare
026-24 02 49