Elväg E16 vid Sandviken, besökcentrum för Elväg vid Sandbacka Park

Elväg E16 mellan Hillsta (Kungsgården) och Sandviken

Region Gävleborg

Region Gävleborg har ett samlat ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. Med ca 6500 anställda är Region Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg.
 

Elväg E16

Elvägen har byggts på en två kilometer lång sträcka av E16 mellan Hillsta (Kungsgården) och Sandviken Västra i riktning mot Gävle. Under två års tid ska Scanialastbilar med hybridiserad drivlina köra den nybyggda demonstrationssträckan för att se hur anläggningen fungerar i vanlig trafik under olika väderförhållanden.

Det är världens första elväg för tungt lastade fordon på allmän väg. Den officiella invigningen gick av stapeln den 22 juni 2016. Målsättningen med projektet är att skapa kunskap, erfarenhet och förutsättningar för ett beslutsunderlag (till Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova) som kan utgöra en plattform för elektrifiering av de större transportstråken i Sverige. Region Gävleborgs intresse av elvägen handlar främst om att få till en utbyggnad av den till att omfatta sträckan Borlänge – Gävle Hamn via Avesta. Region Gävleborg arbetar för att skapa tillväxt, sysselsättning och livskraft i regionen och klimatsmarta transporter för tung fordonstrafik är en viktig del i det arbetet. Beräkningar visar att elvägstransporter minskar de fossila utsläppen med 80-90 procent.

Region Gävleborg koordinerar arbetet, där en mängd parter samverkar; Siemens, Scania, Sandvik, Ovako, Outokumpu, SSAB, Boliden, Stora Enso, Midroc, PEAB, Sandvikens kommun, Sandviken Energi, Gävle Energi, Gävle Hamn, Mellansveriges Logistiknav, Ernsts Express, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Gästrike Räddningstjänst, Polisen, SOS Alarm, KTH, Handelshögskolan, Elsäkerhetsverket och Transportstyrelsen är några av de medverkande.
 

Mötesplats på Sandbacka Park

Under demonstrationsperioden kommer Region Gävleborg ansvara för ett besökscenter vid Sandbacka Park. Här kommer olika forsknings-, utvecklings- och projektgrupper att samlas för att arbeta med frågor kring säkerhet, affärsmodeller, regelverk, drift och underhåll och utveckling av kringtjänster.

Lär mer på www.regiongavleborg.se/elvag
 

Kontaktperson

Magnus Ernström, projektägare Region Gävleborg, 
e-post: magnus.ernstrom@regiongavleborg.se,
tel: 026-65 02 33