Göran Cronwall Affärsutveckling AB

Affärsidé
Göran Cronwall Affärsutveckling utvecklar företag och organisationer så de når sina mål.
 
Affärsområden är:
* Företagsledning
* Marknad &Försäljning
* Interimsuppdrag
* HR-uppdrag
 
Hemsidan nås på www.gorancronwall.se

 Namn: Göran Cronwall
 Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
 Tel: 072-229 90 11
 E-post: goran@gorancronwall.se