Hållbar produktion & materialteknik

Sandbacka Science Park fungerar som en omvärldsbevakare av de nya trenderna inom produktion och materialteknik för att således utveckla regionala SME inom dessa.
Hållbar produktion för Sandbacka Science Park handlar om att hela produktionskedjan ska speglas av ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. En förutsättning för att lyckas med hållbar produktion är att hela tiden utvärdera långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser. Genom att investera i väl utformade och säkrare produkter, resurseffektiv teknik och processer samt att utbildad personal kan företaget växa på ett hållbart vis.
Gällande materialteknik så handlar det om att skapa en förståelse för hur additiv tillverkning fungerar och utvecklar företag. I nuläget görs detta på en forskningsbasis då projektet skapades i december 2018. Yrkeshögskolan på Sandbacka Science Park kommer i framtiden få en viktig roll i att utbilda personer inom additiv tillverkning. Det kommer att ge regionen en kontinuerlig kompetensutveckling inom dessa områden vilket skapar konkurrenskraft åt SME. 

Varför?
Sandviken är helt beroende av industrin med företag som Sandvik och Ovako, därför krävs det att regionala underleverantören behåller sin konkurrenskraft gentemot omvärlden. Det är av högsta prioritet som SBP ingår och bedriver forskningsprojekt inom ämnena för att hålla internationell standard. Under 2019 har forskningsprojekt drivits i samarbete med Uppsala Universitet. 
I nuläget medför investeringar i hållbar produktion & materialteknik höga kostnader där utfallet ofta förblir osäkert. Därför är det avgörande att vi bistår med kompetensen att ta fram en affärsmodell åt företaget för att uppnå lönsamhet när de investerar i ny teknik. 

Hur?
En del i erbjudandet berör också möjligheten att lotsa vidare företag till rätt verksamhet inom hållbar produktion och materialteknik. Det görs tack vare ett brett och kompetent nätverk. Genom att analysera de stora företagen i regionen och dess implementering av additiv tillverkning skapas en förståelse för trender och behov för de små och medelstora företagen. 
När denna förståelse skapats kommer Sandbacka Science Park genom seminarier och workshops utbilda och intressera små och medelstora företag inom Gävleborg i denna omställning genom att t.ex. få testa använda en 3D-printer. 

Kontaktperson: 
Lennart Söderberg, Processledare Hållbar produktion & materialteknik -
Sandbacka Science Park 
Tel: +46 26-24 12 15
E-post: lennart.soderberg@sandviken.se