ICT-området, Internet Communication Technology, är en av de snabbast växande sektorerna i de flesta länder i världen. På ICT Education arbetar man för att utveckla och säkerställa kvaliteten i infrastrukturen för Internet genom kompetens. ICT Education utbildar naturligtvis inom den traditionella kopparkabeltekniken men fokuserar starkt på utbildningar inom optofibertekniken. När det gäller optofiberutbildningar finns många års erfarenhet och vara av att utbilda över hela världen.

Läs mer om ICT Education >>

 Namn: ICT Education AB
 Adress Högbovägen 45
811 32 Sandviken
 Tel: 072-050 98 69
 E-mail: ove.gabrielsson@icteducation.se