Katalysatorprojektet, Gävleborgsregionens teknikparker

Katalysatorprojektet

Innovativ miljö ger hållbar utveckling

Ökad globalisering ställer nya krav på svenskt näringsliv. Vår förmåga till innovation, flexibilitet och förnyelse är en förutsättning för att kunna utveckla en långsiktig och hållbar utveckling i regionen.

Katalysator är ett nationellt pilotprojekt, utvalt av teknikparksföreningen SISP och Vinnova, i konkurrens med andra projekt. Det är ett samarbete mellan Sandbacka Park, Faxepark i Söderhamn, Gävle kommun, Länsstyrelsen och Regionförbundet. Tillsammans har de tagit fram en strategi för tillväxt och hållbar utveckling genom samverkan mellan teknikparkerna i regionen.

I strategin finns sju områden identifierade, där det kommer att ske satsningar i det fortsatta arbetet. De tre övergripande målen i strategin är:
  • Stärkt samverkan
  • Stärkt attraktionskraft
  • Stärkt innovationsförmåga 

Sju områden är identifierade, där det kommer att ske satsningar i det fortsatta arbetet.
 

Innovativ samverkan i kluster

Projektet utgår ifrån insikten om att öppen innovation som kommer till nytta för många, är vägen till framgång. Teknikparkerna har en viktig roll att fylla när det gäller att samla innovatörer och entreprenörer, studenter och forskare i attraktiva, innovativa miljöer.
Mer information om katalysator hittar du till höger under Bifogade filer.
Bifogade filer
Katalysator-projektet
Katalysator-film_sve - youtube
Katalysator-movie_eng