Företagsbeskrivning:
Konsultbolag1 erbjuder konsulttjänster och utbildningar, var för sig eller i kraftfulla kombinationer. Vi skapar affärsnytta och konkurrenskraft genom effektiv kravhantering och test, från att bygga upp kundens egen förmåga till att genomföra under helhetsansvar. I praktiken innebär det att vi bistår kunden med kompetenta konsulter och utbildningar. Konsultbolag1 är sedan starten 2001 en av de ledande aktörerna inom kravhantering och test i Sverige. Bolaget är i tillväxt, idag knappt 100 medarbetare, och har kontor i Stockholm, Malmö, Falun och Sandviken.
 
Exempel på vad företaget gör/erbjuder:
Konsultbolag1 erbjuder tjänster inom kravhantering och test både för verksamheten och IT. Våra konsulter är verksamma inom bland annat beställarstöd, kravledning, kravanalys, informationsmodellering, processhantering, projektledning, verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektur, testledning och test. Uppdragen finns både i projekt såväl som i förvaltning eller i linjeverksamheten. Konsultbolag1 har också en gedigen utbildningsdel och erbjuder både certifieringar och egna kurser. www.konsultbolag1.se
Behovet av effektiv kravhantering och test växer, inte minst när digitaliseringen får en allt större plats hos många företag. Fler inser att Konsultbolag1s tjänster är avgörande för att verksamheterna ska kunna dra nytta av IT.
 
Kontaktuppgifter:
Marit Wester, VD Konsultbolag1 Dalarna AB
Trotzgatan 29, 791 72 Falun (Högbovägen 45, 811 32 Sandviken)
Telefon nr: 073-920 87 09
e-post: Marit.wester@konsultbolag1.se
Hemsida: www.konsultbolag1.se
Organisations nr: 556936-3897
.
 Namn: Konsultbolag1
 Adress  Högbovägen 45
811 32 Sandviken
 Tel:  073-920 87 09
 E-mail:  marit.wester@konsultbolag1.se