Teknikparken - Sandbacka Park i Sandviken, Gävleborg

Sandbacka Park - 20 år som etableringsarena

- främjar utveckling, företagande och innovationer

Följ oss på vår historieresa, från då, nu och in i framtiden. Vecka 36 firar vi Sandbacka Park 20 år som etableringsarena. Häng på du också.
Den 1 september 1998 skrevs det första kontraktet Sandbacka Park med Perceptive Solutions - ett företag som från Stockholm valde att lokalisera verksamhet i Sandviken och Sandbacka Park. Detta var starten på en 20 årig utvecklingsperiod där området gått från att vara ett industriområde till ett utvecklingsområde för företag inom teknik- och tjänsteutveckling.

Kontraktet med Perceptive Solutions innefattade 267 kvadratmeter lokalyta. Företaget fick därigenom ändamålsenliga lokaler till konkurrenskraftiga priser och tillgång till arbetskraft valde att starta upp en verksamhet i Sandbacka Park. Företaget ordnade även utbildningar tillsammans med bl a Syntronic, Sun Microsystems och partners för att kunna rekrytera arbetskraft. 
Sekreterarjouren etablerade en verksamhet som omfattade administrativa tjänster och receptionsservice - en verksamhet som under årens lopp utvecklats och idag även innefattar service i två receptioner samt konferensverksamhet i Sandbacka Park. Ungefär samtidigt etablerades även teknikorienterade företag i byggnaden, såsom IUC Gävleborg, Utvägen, Carl Zeiss, m fl.

Idag finns ca 50 företag var av ca 65 % kommer från annan kommun eller är nystartade verksamheter. Sandvik är en viktig aktör i teknikparken med 3 olika bolag som omfattar ca hälften av medarbetarna i teknikparken. Av den nu totalt 22000 kvadratmeter stora lokalytan är 99 % uthyrt.

Inom fokusområdena ”Industriell IT & gamification”, ”Energieffektiva samhällen” och ”Hållbar produktion & Materialteknik” drivs utifrån Sandbacka Science Park ett antal olika utvecklingsprojekt tillsammans med regionalt och nationellt näringsliv och nationella medfinansiärer. Projekten har forskningsanknytning och målsättningen är att skapa förutsättningar för etableringar av fler kvalificerade företag, utbildningar och arbetstillfällen i Sandviken. Här finns Creative Office för småföretagaren som vill ha en inspirerande miljö där du kan utveckla ditt företag och få tillgång till strategiska kontakter, social samvaro och behovsanpassat affärsutvecklingsstöd.

Att Sandbacka Park är en viktig och kreativ arena för företags- och teknikutveckling i Sandviken och regionen är inte längre en nyhet. Men att Sandbacka Park dessutom är en arena för människor i Sandviken med omnejd har gått många förbi. Välkomna att besöka våra två restauranger Gefle Gourmetservice (öppnar 3 maj) och Racine´s Café & Bistro, ACTIC (gym), vårt konferenscenter med rum för alla typer av möten, frisersalong Salong Excellent, utbildningsanordnarna Företagsutbildarna och Centrum för Vuxnas Lärande, mm. Mer om företag, verksamheter och aktiviteter i Sandbacka Park på www.sandbackapark.com.

Vi kommer under våren och sommaren att presentera företag och personer som har haft påverkan på Sandbacka Parks utveckling och gjort resan med oss. Detta kommer att ske både skriftligt och i film. Håll koll på vår hemsida och sociala mediekanaler (Facebook, LinkedIn och Instagram).

Sandbacka Park - mötesplats för människor, idéer och företag

Läs om Sandbacka Park områdets historia >>