Pressmeddelanden från Sandbacka Park

Storytelling

Här kommer vi att presentera ett 15-tal stories från personer i företag och organisation som funnits eller finns på Sandbacka Park.
Vad har Sandbacka Park betytt för dem och hur har deras resa gestaltat sig.
Vi publicerar en ny story varje vecka fram till vecka 35. Trevlig läsning.

1. Petter Lundgren - Perceptive Solution hittade sitt andningshål i Sandviken >>
2. Svante Nord, Nisse Nordenskiöld, Stefan Hedin - Så gick det till när Sandbacka Park gick från        idé till teknikpark >>
3. Peter Svensson - Areal bland de första företagen in på Sandbacka Park >>
4. Maria Hedin - Sekreterarjouren har tagit hand om receptioner och konferens sedan start >>
5. Anders och Lena Löthman - Fikarasterna fördde idén om ett nytt företag >>
6. Ulrika Malmkvist - En strategisk resa från kontorsfastighet till science park >>
7. Erik Hedblom - En företagsresa inom tulltjänster >>
8. Svante Nord och Jeanette Rosén - Sandvik IT som hyresgäst lockade Sandbacka Park​ >>
9. Elisabeth Andersson - Med hälsa och friskvård som drivkraft >>
10. Daniel Jäderberg - Mk3Ds tillväxtresa på Sandbacka Park​ >>
11. Magnus Damm - DLA Elteknik går in i ÅF Industry >>
12. Britta Haag - Ett nätverk för industriell IT och automation föds >>
13. Ann-Katrin Sundelius och Peter Kärnström - Med Sandbacka Park blir Sandviken
      en mötesplats för IT och automation >>

14. Stålforskaren lär sig svenska i fikarummet >>
15. Ida Lundgren - CoderDojo väcker programmeringslust hos barn och ungdomar >>