Från idéer i framkant till lönsamma produkter av stål
Vi samarbetar med dig för att skapa en attraktiv region med stålindustrin som bas genom en effektiv samverkan mellan näringslivets stora och små företag, samhällets offentliga organisationer samt akademi och forskning.
Vi stödjer affärsutveckling inom:
  *  Optimering av industrins värdekedja
  *  Innovation inom resurs och energieffektivisering
  *  Arbeta med att göra industrin inom regionerna attraktiv som arbetsgivare.

Webb: www.triplesteelix.se

Facebook: www.facebook.com/triplesteelix

Namn: Ulf Borbos
Adress: Högbovägen 45
811 32 Sandviken
Tel:
E-post: ulf.borbos@triplesteelix.se